Dołącz do KSF

Zapraszamy wszystkich fanów fantastyki z Krakowa i okolic do dołączenia do naszego Stowarzyszenia.


Członkiem KSF może być osoba pełnoletnia. Nieletni fani powyżej 16 roku życia mogą przystąpić do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są do uiszczenia składki w wysokości 30 złotych na rok oraz do uczestnictwa w zebraniach walnych Stowarzyszenia.

Celem dołączenia do KSF należy wypełnić i dostarczyć zarządowi KSF niniejszą deklarację, a następnie uiścić składkę członkowską wpłacając 30 złotych na poniższe konto:

PKO BP 39 1440 1387 0000 0000 1661 9132
Stowarzyszenie KSF
ul. Rakowicka 20A/139
31-510 Kraków
Tytuł przelewu: Składka <rok> – <Imię+Nazwisko>