IV kadencja Zarządu

W dniu 6 grudnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie. Zgodnie z ustaleniami dnia 15.01.2018 kadencje zacznie nowy zarząd w składzie:

Zarząd (IV Kadencja)
od 15-01-2018 8
Prezes Marcin Kłak
Wiceprezes Dawid Cichy
Drugi wiceprezes Michał Szymański
Sekretarz Agata Grzywacz-Kisielewska
Skarbnik Dariusz Szczotkowski