Partnerzy

PLACÓWKI KULTUROWE

Młodzieżowy Dom Kultury „Grunwaldzka 5”

Witryna: http://www.mdkgrunwaldzka5.pl/

Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie, który powstał na początku lat  50-tych XX wieku na Osiedlu Oficerskim w Krakowskiej dzielnicy Grzegórzki. Jest miejscem, w którym pod okiem  pedagogów można rozwijać artystyczne pasje i doskonalić warsztat. Nowatorskie programy nastawione są na rozwój myślenia kreatywnego, wyobraźni i świadomego uczestniczenia w kulturze, a nadrzędną ideą jest nauka poprzez zabawę.

Siemacha Spot Mogilska 58

Witryna: http://siemachaspot.pl/

SIEMACHA Spot to specjalistyczne placówki wsparcia dziennego dla młodych ludzi w wieku szkolnym, którzy z własnej woli chcą być częścią społeczności, akceptują jej normy, są otwarci na zdobywanie nowych umiejętności.

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

Fundacja „Historia Vita”

Witryna: http://www.historiavita.pl

Podstawowym obszarem zainteresowania Fundacji jest ogólnie pojęta kultura, ze szczególnym uwzględnieniem takich jej obszarów jak historia, w tym odtwórstwo historyczne i fantastyka oraz promocja sportu. Fundacja współpracuje zarówno z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami oraz grupami nieformalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem grup rekonstrukcji historycznych. Działalność Fundacji koncentruje się na integracji środowisk fanów fantastyki i rekonstrukcji historycznych w ramach regularnych spotkań na poziomie lokalnym i regionalnym, organizacji oraz pomocy w organizacji imprez tematycznych popularyzujących przedmiot działania Fundacji (festyny, zajęcia i imprezy sportowe) oraz organizacji ogólnopolskich zlotów (konwentów) miłośników fantastyki.