Dołącz do KSF

Zapraszamy wszystkich fanów fantastyki z Krakowa i okolic do dołączenia do naszego Stowarzyszenia.

Celem dołączenia do KSF należy wypełnić i dostarczyć zarządowi KSF niniejszą deklarację.

Deklarację można dostarczyć w formie skanu na adres ksf@ksf.org.pl albo też wysłać ją listem poleconym na adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie KSF
ul. Rakowicka 20A/139
31-510 Kraków

W wypadku przesłania deklaracji w wiadomości e-mail oryginał będzie musiał być dostarczony zarządowi stowarzyszenia (istnieje możliwość ustalenia dogodnego terminu).

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia przystępujące osoby zostają członkami sympatykami Stowarzyszenia co oznacza, że mogą korzystać z pełni praw członkowskich (wliczając dostęp do biblioteczki KSF) poza głosowaniem podczas Walnego Zebrania. Jednocześnie Członkowie sympatycy nie są zobowiązani do uiszczania składki członkowskiej.

Członkiem KSF może być osoba pełnoletnia. Nieletni fani powyżej 16 roku życia mogą przystąpić do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.