Zmiana w zarządzie IV kadencji

W związku z rezygnacją Agaty Grzywacz ze stanowiska Sekretarza Stowarzyszenia odbyło się Walne Zgromadzenie.

Zakończono kadencję IV zarządu, powołano zarząd V kadencji. Przyjęto Katarzynę Wrzeciono na stanowisko Sekretarza Stowarzyszenia.