A~Zyn

“A~Zyn” to staroszkolny fanzin poświęcony fandomowi i fantastyce. Ukazuje się póki co jedynie w formie papierowej i w ograniczonym nakładzie. Zin nie zajmuje się publikowaniem opowiadań (bywają w nim bardzo krótkie formy literackie), lecz przede wszystkim artykułów i wywiadów. Osoby zainteresowane nabyciem archiwalnych numerów lub chcące przesłać tekst do kolejnych edycji mogą pisać do nas na ksf@ksf.org.pl.

Anglojęzyczny numer specjalny przygotowany na Corflu i Eurocon można pobrać tutaj.

Za redakcję fanzinu i jego kolportowanie odpowiedzialny jest Marcin „Alqua” Kłak.